ಶನಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29, 2012


               "ನೆನಪ ಯಾನ"..

        ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಕಡಲೇ
        ತೀರದಿ ಬರಿದೆ ನಡೆವುದಕೆ!
        ಕದಡಿದ ನಿನ್ನೆಯ ಬಿಂಬವ
        ಮತ್ತೆ ಕದಡುವುದಕೆ...

        ಅಲೆಗಳಲಿ ತೇಲಿಬರುವ
        ಹೊಂಬೆಳಕ ಹರಿವಾಣ
        ಮನಸಿನ ಮೂಲೆಯಲಿ
        ಭಾವಗಳ ಮಹಾಯಾನ
        ನಗದಿರು ಕಡಲೇ
        ಅವಳ ಹಾಗೇ ನೆನಪಿಸಿ
        ನನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಳುಕಿಸಿ..!
        ಗಾಳಿ ಕೂಡ ಅಳುವುದು..

        ಮಳಲಿನಲಿ ನಡೆವಾಗ
        ಮೂಡದಿವೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು
        ಎದೆಯೊಳಗೆ ಬರೆವಾಗ
        ಕಾಣದಿವೆ ಸಾಲುಗಳು
        ಹುಚ್ಚನೆನ್ನದಿರು ಕಡಲೇ!
        ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ
        ನಿನ್ನದೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲಿದೆ..
        ಅವಳ ನೆನಪಿನಲೇ
        ಇನ್ನೂ ಚೂರು ಒಲವಿದೆ....!

                                ~‘ಶ್ರೀ’
                                  ತಲಗೇರಿ

       "ಅನುವಾದ"
   ಪುಟ್ಟ ಹಣತೆಯ ಬೆಳಕಿನೊಲುಮೆಯ
   ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಅರಮನೆ
   ಸಪ್ತಸ್ವರಗಳ ಮಿಡಿತವಿರಲು
   ಕಾದಿಹಳು ಅಭಿಸಾರಿಕೆ ನನ್ನನೇ!

   ಇರುಳ ಮೊರೆತ
   ಸೆಳೆಯುತಿದೆ ಅನವರತ...
   ಮರಳಿ ಅರಳುವ ಭಾವದಿ
   ಬೆರೆಯುತಿದೆ ಸ್ವಪ್ನ ಕನವರಿಕೆ..

   ಸೋಕಿಬಿಡು ನೆನಪೆ
   ಸುಕ್ಕಾದ ಮನಸುಗಳ!
   ಬರಿದೆ ಹೃದಯದ ಜೀವದಿ
   ಬರೆಯಬೇಕು ಸಾಲು ಚಡಪಡಿಕೆ...

   ಕರಗಿಬಿಡು ಬೆಳಕೆ
   ಆಸೆಗಳ ಮುಸುಕಿನೊಳಗೆ
   ಹಚ್ಚಿಬಿಡು ಹಣತೆ
   ಸ್ವಚ್ಛ ಬೆಳಕ ಒಳಗೊಳಗೆ
   ಎದೆಯೊಳಗೆ..
   ನೀ ಆರಿಹೋಗುವ ಮುನ್ನ...
   ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ ಇನ್ನು
   ನಿಶೆಯ ಮಸುಕಿನಲಿ
   ಉನ್ಮಾದದಾ ಅನುವಾದ
   ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಮತ್ತೆ
   ನಮ್ಮೊಳಗೆ
   ಕನಸುಗಳಾ ಹೊಸನಾದ..

ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18, 2012


           "ಹುಡುಕುತಿಹೆ ನನ್ನ ನೆರಳನೇ"...


      ಕತ್ತಲಿನ ಛಾಯೆಯಲಿ
      ಹುಡುಕುತಿಹೆ ನನ್ನ ನೆರಳನ್ನು
      ಕತ್ತರಿಯ ಅಂಚಿನಲಿ
      ಮಿನುಗುತಿದೆ ಹೊಂಬೆಳಕೊಂದು!..

      ಒಲವ ನೀರ ದಾಹದಲಿ
      ಉಸಿರು ಕುಸಿದು ಕೂತಿದೆ
      ಕವಲು ಗಾಮಿನಿ ಬಿರಿಯಲು
      ಕವಲು ಕವಲು ಒಲವಿದೆ
      ಬದಿಯ ಮರದ
      ನೆಳಲ ಮಳಲಿನಲ್ಲಿ
      ಹುಡುಕುತಿಹೆ ನನ್ನ ನೆರಳನೇ..

      ಇರುಳ ಒಂಟಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ
      ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಜೊತೆಯಿದೆ
      ಅರಳೋ ಮನದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ
      ತಮದ ತೆವಲು ತೇಲಿದೆ
      ಬದಿಯ ಮರದ
      ನೆಳಲ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ
      ಹುಡುಕುತಿಹೆ ನನ್ನ ನೆರಳನೇ...

                                ~‘ಶ್ರೀ’
                                  ತಲಗೇರಿ

            "ಆಗಂತುಕಳಂತೆ"...


      ಮರುಭೂಮಿಯ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ
      ಹುಡುಕುತಿಹೆ ನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು
      ಮರೀಚಿಕೆಯಾದೆಯಾ ನೀನು
      ಕನಸು ಕೆದರುವ ಮುನ್ನವೇ!

      ಸರಿದ ಮೋಡದ ಸಂದಿಯಲ್ಲಿ
      ಕಳಚಿಹೋಯಿತೇ ಮುಖವಾಡ?
      ಮಿಡಿವ ಮಂದ್ರ ನಾದದಲ್ಲಿ
      ಬರಿದಾಯಿತೇ ತನನನ?...

      ಅಪರಿಚಿತ ನಗೆಯಲ್ಲಿ
      ಬೆರೆಯದಾಯಿತೇ ಪರಿಚಯ?
      ಉಳಿಯಲಾರದ ಗುರುತನ್ನು
      ಬಿಡದೆ ಹುಡುಕಿಹೆ ಸುಮ್ಮನೆ...

      ಕೆರಳಿವೆ ಮರಳಿನಲೆಗಳು
      ಸೆಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಸುರುಳಿಯೊಳಗೆ
      ನೆನಪುಗಳ ಪರಿಧಿಯೊಳಗೆ
      ಉಳಿದುಕೊಂಬವೇ ಸುಳಿವುಗಳು?!..

      ಮರಳಲಾರೆಯಾ ಮತ್ತೆ
      ಏನೂ ತಿಳಿಯದ ಆಗಂತುಕಳಂತೆ
      ಸಿಗಲಾರೆಯಾ ಮುಂದೆ ನಡೆದಂತೆ
      ಅಪರೂಪದ ನೆಳಲ ತಂಪಂತೆ!...


                                     ~‘ಶ್ರೀ’
                                       ತಲಗೇರಿ