ಗುರುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2015

‘ಬಿಡಿ’ತಗಳು...-೧

 ‘ಬಿಡಿ’ತಗಳು...-೧

ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡೆ
ನನ್ನವಳು ಹಾಕಿಟ್ಟ ರಂಗೋಲಿ
ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ..

*****

ತಂಪು ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದೆ
ಸುತ್ತಲೂ ಈಗ ಕತ್ತಲೆ..

*****

ಕೊಡೆಹಿಡಿದು ನಡೆದೆ
ಬಿಸಿಲ ಶಕ್ತಿ,ಮಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ
ನನ್ನ ಸೋಕಲೇ ಇಲ್ಲ...

*****

ಪುಸ್ತಕದ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ
ಹಾಳೆಗಳ ತೆರೆದಾಗ
ಚೆಂದ ಕಂಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ
ಬಿಳಿಯ ಆ ಖಾಲಿ ಕಾಗದ...

*****

ಕಂಡಿದ್ದು ಹೂವಾದರೂ
ಅರಳುವುದ ಹೇಳಿದ್ದು ಮುಗುಳು...

*****

ಪುಟಿಯುತ್ತ ಸೆಳೆದದ್ದು ಕಾರಂಜಿ
ಆದರೆ,ಹತ್ತಿರ ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ
ಮಳೆಯ ಹನಿ...

*****

ಅವನು ಹೇಳಿದ ಅಂತ
ಮುಖವಾಡ ಕಳಚಿ ಗೋರಿ ಕಟ್ಟಿದೆ..
ಈಗ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ,ಆ ಹಳೆಯ ಮುಖವೆಲ್ಲಿ!
ನಾನು ಈಗೆಲ್ಲಿಂದ ತರಲಿ..
ಗೋರಿಯ ಕಲ್ಲೂ ಕೂಡ
ಈಗ ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ...

                       ~‘ಶ್ರೀ’
                         ತಲಗೇರಿ

ಶುಕ್ರವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 25, 2015

"ಕನಸು"...

               "ಕನಸು"...

ಬಿದಿಗೆ ಚಂದ್ರಮನ ತೋಳ ತೆಕ್ಕೆಯಲಿ
ತಾರೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮಿರುವ ಪ್ರಕಟಿಸುವಾಸೆಯಂತೆ..
ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಬಿದ್ದಿಹವು ಕದಪುಗಳಲಿ ಮುತ್ತಿನಾ ಕಲೆಗಳು
ನಾಚುತಲೇ ತಿಕ್ಕಿನೋಡಿವೆ ಇಣುಕುತಿಹ ಕಣ್ಣ ಕವಿತೆಗಳು..

ಉಬ್ಬಿದಾ ಮೊಗ್ಗುಗಳೆಲ್ಲಾ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ
ದುಂಬಿಯಾ ಕಾಲಸದ್ದನು ಅಳೆವ ಪುಳಕ..
ಅರಿವಿರದೆ ಬರಕೊಂಡ ಬಿಡಿಸಾಲುಗಳ
ಕನವರಿಕೆಗೆಲ್ಲಾ ಮುನ್ನುಡಿಯ ಹುಡುಕುತ್ತ..
ಅಟ್ಟದಾ ಮೇಲೀಗ ಲಾಂದ್ರಗಳ ಪಿಸುಮಾತು
ಹಟವಿರದೇ ಸೇರೀತೇ ಒಲವಿನಾ ಕೈತುತ್ತು..

ಸಮಯದಾ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದಿರನ ಚಹರೆ
ಪರಿವಾರದಾ ಪರಿಧಿಯಲಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ..
ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡ ನೀರಹನಿಗಳ ತುಂಬು ದಿಬ್ಬಕೆ
ತನಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿ ಈತ ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ..
ಕತ್ತಲೆಯ ಪದರದಲಿ ಮಿಣುಕುಹುಳುವಿಗೂ ಅಸ್ತಿತ್ತ್ವ
ಮಿತದಲ್ಲೂ ಅರಳಬಹುದು ಎದೆಯಂಚ ಗಿಡದ ಹೂವ..

ಕಿಸೆಯ ಬಸಿರಿನಲಿ ಈಗ ಪ್ರಸವ..
ಗೂಡೊಳಗೆ ನಗುತಿತ್ತು ಅವನ ಬಿಂಬ...

                                                    ~‘ಶ್ರೀ’
                                                        ತಲಗೇರಿ