ಭಾನುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2, 2014

"ಹಸಿವು.."

     "ಹಸಿವು.."

ಖಾಲಿ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿದೆ
ಬರೆವ ಬೆರಳಿನ ಮೋಟು ನೆರಳು..
ಬಿದಿರ ತೂತಲಿ ಗಾಳಿ ಸಾಗಿದೆ
ಶ್ರುತಿಯ ಹಿಡಿಯಲು ನಿರತ ಕೊಳಲು..

ಕತ್ತಲೆಯ ನಿಬಿಡ ಏಕಾಂತ
ಬಯಸುವುದು ಬೆಳಕಿನಾ ಸಂಗೀತ..
ಹಬ್ಬಿರುವ ಲತೆಯ ಸೆಳೆತ
ಮರದೊಳಗೆ ಬೆಳೆಸುವುದು ಬಿಗಿತ..

ಕಣ್ಣೆವೆಯ ತುದಿಯ ಬಣ್ಣಕೂ
ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ತಾ ಬೆರೆವ ತವಕ
ಮಣ್ಣೆದೆಯ ಪ್ರಸವ ಗಂಧಕೂ
ನೀರಹನಿಗಳ ನಾಜೂಕು ಪುಳಕ

ಜಾರಿರುವ ಸೆರಗ ಕಂಪನ
ಮದನ ಮಳೆಯ ಮೊದಲ ಗುರುತು
ಇಂದ್ರಿಯದ ಅದಿರ ಉತ್ಖನನ
ಬಿಸಿಯುಸಿರ ಸುಳಿಯೊಳಗೆ ಬೆರೆತು..

ಹಸಿದ ಉದರದ ಒಂಟಿ ಕೂಗು
ಹಾಡಾಗಿದೆ ಜೋಗಿಯಾ ತಂಬೂರಿ ತಂತಿಯಲಿ..
ಮನದ ಬಯಕೆಗೆ ನೂರು ಸೋಗು
ತಂಗಿಹುದು ಹಸಿವು ಈ ಬದುಕ ಸೀಸೆಯಲಿ..

                                   ~‘ಶ್ರೀ’
                                     ತಲಗೇರಿ

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: