ಬುಧವಾರ, ಜುಲೈ 11, 2012


          "ಮೌನವಾಗಿದೆ ಯೋಚನೆ"....


   ಕನಸುಗಳ ನಾವೆಯಲಿ ನೀ ದೂರಹೋಗು
   ನೆನಪುಗಳ ಛಾಯೆಯಲಿ ನೀನಿಲ್ಲವಾಗು
   ಮರೆತುಬಿಡು ನನ್ನೊಲವೇ ನಿನ್ನೊಲವ ಸೋಲು
   ಬಿರಿದ ಬದಿ ಎದೆಯೊಳಗೆ ನೋವಿನಾ ನೆಳಲು..

   ಸುಳಿವ ಚಂದಮಾಮನ ಬೆಳಕ
   ಬಳಿದು ನಿಂತಿದೆ ಭರವಸೆ
   ಸೆಳೆವ ಅಂದಗಾತಿಯ ಚಳಕ
   ಒಳಗೆ ತುಂಬಿದೆ ಹೊಸನಶೆ
   ಮನಸು ಮರೆಯುವ ಮುನ್ನವೇ
   ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಯಾತನೆ...

   ನಗುವ ಚೆಂದಸಾಲನು ಹುಡುಕಿ
   ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ ಕವಿತೆಯು
   ಮುಗಿದ ಬಿಂದುವಾಗಲು ಇಣುಕಿ
   ಕವಿಯತೊಡಗಿದೆ ಛಾಯೆಯು
   ನೆನಪು ಕೆನೆಯುವ ಮುನ್ನವೇ
   ಮೌನವಾಗಿದೆ ಯೋಚನೆ...

   ತೀರತೀರದ ಮಳಲತೀರದಿ
   ನೀನಾಗಿಹೋಗು ಅಳಿವ ಹೆಸರು
   ನೂರುನೋವಿನ ಮನದ ಬೀದಿಲಿ
   ಅಳಿಸಿಹೋಗಲಿ ನಿನ್ನ ಸೂರು...


                                 ~‘ಶ್ರೀ’
                                   ತಲಗೇರಿ

ಮಂಗಳವಾರ, ಜುಲೈ 10, 2012


                    ಒರಟು ಪ್ರೀತಿ...


     ಬಿಳಿಯ ಹಾಳೆಯಲಿ ಬರೆದುಬಿಡುವೆನು
     ಗೆಳತಿ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ
     ಬರಿಯ ಹೃದಯದಿ ಭಾವ ಅರಳಿಸು
     ತೊರೆದು ಎಲ್ಲ ಸಂಶಯ..


     ಎದೆಯ ತೀರದಿ ಕಡಲ ಅಲೆಗಳು
     ನಿನ್ನ ಬರವನೇ ಕಾದಿವೆ
     ಅಧರ ಬೆಸೆಯಲು ಮಧುರ ಮಡಿಲೊಳು
     ನಾನು ಕಂದನೇ ಆಗುವೆ
     ಬೆರೆತಿದೆ ಕಲ್ಪನೆ
     ಮುಗಿಯದಾ ಬಣ್ಣನೆ..


     ಉಸಿರು ಮೀಟಿದ ಹೊಸತು ರಾಗದಿ
     ನಿನ್ನ ಹೆಸರನೇ ಗುನುಗಿಹೆ
     ಹೆಸರು ಬಯಸದ ಒರಟು ಪ್ರೀತಿಗೆ
     ನಿನ್ನ ಆಸರೆ ಬಯಸಿಹೆ
     ಮರೆಸಿದೆ ಮೈಮನ
     ಸರಸದಾ ಜೀವನ...                                 ~‘ಶ್ರೀ’
                                   ತಲಗೇರಿ