ಭಾನುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 18, 2013

        "ಅಮ್ಮ"...

ಲಾಲಿ ಹಾಡಿನ ಇಂಪು ಜೀವದನಿ
ಬಿದಿಗೆ ಚಂದ್ರನಂದಕೆ ಅರಗಿಣಿ
ಎದೆತುಂಬ ತಿಳಿನೀರ ಕಡಲೆ
ಎಳನೀರ ತಂಪಿನಾ ಮೃದು ಮಡಿಲೆ..

ನಿನ್ನೆಗಳ ಸಂಗಾತಿ ನಾಳೆಗಳ ಸಂಪ್ರೀತಿ
ಈ ಕ್ಷಣದ ಹಸಿ ಉಸಿರು ನೀನಮ್ಮ..
ಸೋಲುವುದೇ ಸುಖವು ಬಲುಚೆಂದ ಸಂಗತಿ
ಹಣೆಗೊಂದು ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ನೀ ಸಂತೈಸುವಾಗ..

ತೊದಲಿನಲೂ ಮುಗುಧತೆಯ ಕಾಣೋ
ಮೊದಲ ನಿಜ ಮನಸು ನಿನದು..
ಹಸಿವಿನಲೂ ನನ್ನ ನಗುವೆ ಸಾಕೆನ್ನೋ
ತ್ಯಾಗಭಾವ ಸಂಗಮ ಈ ಬಂಧು..

ತಂತಾನೇ ಮಿಡಿವ ಜೀವತಂತಿ
ನನ್ನೆದೆಯ ಸಂಭ್ರಮದ ಭಾವ ಮೀಟಿ
ಈ ಜಗದ ಚಿರ ಸೌಂದರ್ಯವತಿ..
ನೀ ತಾನೇ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕನಸುಗಳ ಮೇಟಿ..

ಜಗದೆಲ್ಲ ಕಾವ್ಯಗಳ ನಿಜ ನಾಯಕಿ
ಸೋಜಿಗದ ಜೀವನದ ಸಂಚಾಲಕಿ..
ಬೆರೆಯಬೇಕು ನಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಲಲಿ
ಮತ್ತೆಂದೂ ಒಲವು ನೂರು ಕವಲಾಗದಂತೆ...

                                ~‘ಶ್ರೀ’
                                  ತಲಗೇರಿ

ಶುಕ್ರವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 16, 2013

       "ಅವನಲ್ಲೂ"...

ಖಾಲಿ ಬಾನಿನ ಒಂಟಿ ಬಾನಾಡಿ
ಹಾರುತಿಹುದು ದೂರ ದಿಗಂತದೆಡೆಗೆ..
ಏಳುಬೀಳಿನ ಮುಗಿಲ ದೂಡಿ
ಕಳೆಯಬಹುದೇ ಗಾಳಿ ತಾನೇ ಬೇಗೆ..

ಬೆರೆತ ಏಕಾಂತಕೆ ಮೌನ ಬೇಕೆ
ಮರೆವ ನಿನ್ನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಶೃಂಗಾರ
ಹಳೆಯ ನೌಕೆಯ ತೇಲು ಯಾನಕೆ
ಹಗಲ ಬೆಳಕಲಿ ಪಂಜು ಬೀಸರ
ರುಜುವಿಹುದು ನನ್ನೆದೆಯ ಪುಟದಿ
ನೀನಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಗೆ ಅದುವೇ ಸಾಕ್ಷಿ..

ಮುಗಿಲ ಹನಿಗಳ ಏಕತಾನತೆ
ನೀನಿದ್ದ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವು ಹೊಸತು ಪಲುಕು
ನೀ ತೊರೆದ ಎದೆಯ ಅಬ್ಬರದ ಮೊರೆತ
ಕಲ್ಲನ್ನು ಸವೆಸುತಿದೆ ಭರತ ಅನವರತ
ಮಜವಿಹುದು ಆ ಕಡಲ ದಡದಿ
ಅರಳಿಹುದು ಹೂ ದೀರ್ಘ ನೆನಪ ಸೂಸಿ..

ಇರುಳ ಬಾನಲಿ ಹಳೆಯ ಬೇಸರ
ಕಳೆಯಬಂದಿಹ ಹಾಗೇ ಚಂದಿರ..
ಚದುರಿ ಅಲೆದಿಹ ಚುಕ್ಕಿಗಳ ಕರೆದು
ಬಿಡಿಸಬಯಸಿಹ ಅವಳ ಚಿತ್ತಾರ..
ಅವನಲ್ಲೂ ಹುಟ್ಟಿಹುದು ನೆನಪಿನಾ ಮಹಾಪೂರ..

                            ~‘ಶ್ರೀ’
                              ತಲಗೇರಿ