ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26, 2012


           "ಬೆಳಕಿನಾ ಬರದಿ"...


       ಕಾಯದಿರು ಗೆಳತಿ
       ಇರುಳ ಬೆಳಕಿನ ದಾರಿಯಲಿ
       ಮರಳಬಲ್ಲೆನೇ ನಾನು
       ಮತ್ತದೇ ನೆನಪಿನ ನೆರಳಿನಲಿ

       ಸುಳಿಗಾಳಿಯು ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಳಿದಾಡಿ
       ಸೆಳೆಯುತಿದೆ ಇದು ಎಂಥ ಮೋಡಿ
       ಮರಮರಗಳ ಮರ್ಮರ ಸ್ವರವು
       ಕೆಣಕುತಿದೆ ಎದೆಯ ಜೀವನಾಡಿ
       ಇದು ಭಯದ ಸೌಗಂಧವೋ
       ತುಮುಲಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವೋ
       ತಿಳಿಸದಾಗಿದೆ ಕಾಲದಾ ಪರಿಧಿ..!

       ಸಾವಿನಾ ಸ್ವಪ್ನವದು ಕಾಡಿಕಾಡಿ
       ಕಳೆಯುತಿದೆ ಯೌವನವು ಹಾಗೇ
       ಅರಳುವಾ ಕನಸ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ
       ಬೆರೆಯದಾಗಿದೆ ಬಣ್ಣ ಒಳಗೆ
       ಇದು ಬದುಕ ಪರಿಹಾಸವೋ
       ಅಮಲುಗಳ ಆಂತರ್ಯವೋ
       ಬಿಡಿಸಲಾರೆನು ಬೆಳಕಿನಾ ಬರದಿ!..

       ಕಾಯದಿರು ಗೆಳತಿ,ಸುರುಳಿ ನೆರಳಿನ ದಾರಿಯಲಿ
       ಅರಳಬಲ್ಲೆನೇ ನಾನು,ನನ್ನದೇ ನಾಳಿನಾ ಬೀದಿಯಲಿ


                                                 ~‘ಶ್ರೀ’
                                                   ತಲಗೇರಿ